Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Ecomline UG (haftungsbeschränkt)
Mellumweg 14
28197 Bremen
Duitsland
support@nordestic.zendesk.com

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hosting
De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website, verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze relatie met hen, kunt u contact met hen opnemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Onze dienstverleners zijn gevestigd in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: Canada

2. gegevensverwerking voor contractafhandeling, het opnemen van contact en bij het openen van een klantenrekening
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze informatie. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en de behandeling van uw aanvragen overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantenrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken met het oog op het openen van een klantenrekening. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van dit privacybeleid. Na de voltooiing van de afwikkeling van de overeenkomst of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub c, DSGVO verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a, DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien.

3. gegevensverwerking met het oog op de verwerking van overbrengingen
Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaars in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (drop shipment). Deze worden in het kader van dit privacybeleid als verzenddienstverleners beschouwd.

Onze dienstverleners zijn in deze landen gevestigd: China, Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners met het oog op kennisgeving van verzending
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres op basis van deze toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO door aan de geselecteerde verzenddienstaanbieder, zodat de verzenddienstaanbieder vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

General Logistics Systems Duitsland GmbH & Co OHG
GLS Duitsland Straat 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Duitsland

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

United Parcel Service Duitsland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland

Hermes Duitsland GmbH
Essenerstraat 89
D-22419 Hamburg
Duitsland

4. gegevensverwerking voor betalingsverwerking
Voor de verwerking van betalingen in onze online winkel werken wij samen met deze partners: Kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking
Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan de daartoe aangewezen kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen
In voorkomend geval verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

4.3 Identiteits- en kredietcontroles bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten
Klarna Pay now (automatische incasso), Klarna Pay later (kopen op rekening), Klarna Slice it (huurkoop)
Indien u gebruik wenst te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij u op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO om uw toestemming dat wij de voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole noodzakelijke gegevens aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kan voor de identiteits- en kredietcontrole gebruik worden gemaakt van de in het privacybeleid van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door Klarna gebruikt voor een weloverwogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid vermelde contactoptie. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde bij Klarna intrekken.

5. reclame per e-mail
5.1 E-mailnieuwsbrief bij inschrijving
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 E-mailnieuwsbrief zonder registratie en uw recht om bezwaar te maken
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze verklaring van gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.3 Verzending van de nieuwsbrief
De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

5.4 Verzenden van evaluatieverzoeken per e-mail
Indien u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u te vragen uw bestelling te beoordelen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het ratingverzoek is opgenomen.

De ratingverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

6 Cookies en andere technologieën
Algemene informatie
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO.

Bovendien gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsook voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden op de volgende links: Microsoft Edge™/ Safari™/ Chrome™/ Firefox™/ Opera™.

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie.

7. gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Voor nadere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, verwijzen wij u naar de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten
Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), die hieronder worden beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig art. 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

Google Analytics
Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe zal uw IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Google Advertenties
Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking indien u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het aanmelden voor een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten
Gebruik van Facebook Pixel
Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Hiertoe wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, die het automatisch mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken die op basis van de Facebook Pixel worden gegenereerd.
De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in de privacyverklaringen van Facebook.

Facebook Analytics
In het kader van Facebook Analytics stellen de via Facebook Pixel gegenereerde statistieken ons in staat de bezoekersactiviteit op onze website te analyseren. Dit komt de optimale presentatie en marketing van onze website ten goede.

Facebook advertenties
Wij gebruiken Facebook Ads om reclame te maken voor deze website op Facebook en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectievelijke advertentiecampagne; Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers.

Op basis van de door Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website, voeren wij Facebook Custom Audience groepsgebaseerde advertenties uit op Facebook door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID ingesteld door Facebook Pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruikspatronen op onze website, bieden wij remarketing gepersonaliseerde advertenties via Facebook Pixel.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalytics en event tracking wanneer u via een Facebook Ads-advertentie op onze website terecht bent gekomen.

7.3 Andere aanbieders van webanalyses en onlinemarketingdiensten
Gebruik van Pinterest Tag voor webanalyse en advertentiedoeleinden
Voor webanalyse- en advertentiedoeleinden op Pinterest en op websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, maakt Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") technologieën automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Uit de verzamelde gegevens worden gebruiksprofielen gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Pinterest zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Pinterest account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-gebruik te verlenen. Wij hebben geen controle over de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Pinterest Tag. Hiermee meten wij voor website analyse en event tracking uw latere gebruiksgedrag als u via een advertentie van Pinterest op onze website terecht bent gekomen. De automatisch door Pinterest verzamelde informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO.

8 Sociale media
Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Pinterest.
Voor zover u de betreffende exploitant van sociale media conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens bij uw bezoek aan onze online-presenties op de hierboven genoemde sociale media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, waaruit gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De automatisch door Facebook Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook Fanpage is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden.

Instagramis een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De door Facebook Ireland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden.

Pinterest is een dienst van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

overeenkomstig Art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
overeenkomstig Art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.
voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
om redenen van openbaar belang of
noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover
de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen;
overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.
Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden wordt verricht, hebt u alleen het recht bezwaar te maken indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.