Hoe werkt het?

Voor iedere bestelling planten we een boom ter waarde van 4,80€ in Madagaskar of Nepal.

Waarom zou u bomen planten met GROW MY TREE?

Bij GROW MY TREE is het verplanten van elke afzonderlijke boom gecertificeerd. Voor totale transparantie, zodat u er 100% zeker van kunt zijn dat uw eigen bomen ook echt geplant zijn. Dit is een essentieel onderdeel is van onze GROW MY TREE-methode en wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale landbouwcoöperaties. Het pakket met uw boom bevat ook het volgende:

• Het opzetten van de kwekerij en het grootbrengen van de zaailingen.
• Het planten van de zaailingen met de steun van plaatselijke kleine boeren
• Aanplant van de planten
• Financiering van de kleine boeren tot de bomen de eerste vruchten dragen
• Opleiding in agrobosbouw voor kleine boeren in samenwerking met plaatselijke onderzoeksinstellingen
• Compensatie voor tekorten tijdens de eerste jaren, wanneer het percentage dode planten hoger ligt
• 5% bomenoverschot door extra bomen te planten - wij willen ook een bijdrage leveren uit onze eigen middelen: voor elke 22 geplante bomen planten wij een extra boom.
• Jaarlijkse controles ter plaatse in de projectgebieden om het overleven en de gezondheid van de bomen te controleren.

Waar en hoe worden die bomen geplant?

Met GROW MY TREE een boom planten betekent kleine boeren financieel helpen om een boom te planten. Wij willen u graag uitleggen hoe dit werkt:

• De bomen zijn geplant in Nepal en Madagaskar.
• In principe wordt het voordeel van een boom voor de compensatie van CO2 en de bescherming van het klimaat wereldwijd gegeven, ongeacht waar de uitstoot wordt veroorzaakt en uitgestoten.
• De bomen worden eerst gezaaid in boomkwekerijen en opgekweekt tot jonge boompjes.
• De zaailingen worden geplant met de steun van plaatselijke kleine boeren, waardoor plaatselijke werkgelegenheid en inkomensmogelijkheden worden gegenereerd.
• De dorpen beschermen hun nieuwe bossen uit eigenbelang.
• De duurzaamheid van de afzonderlijke projecten is voor ons van groot belang.


FAIR - Wat wij speciaal in het oog houden in onze projecten

Bij al onze herbebossingsprojecten hechten wij groot belang aan de aard van de projecten en de plaatselijke sociale omstandigheden. Wij verminderen extreme armoede en zorgen voor het herstel van gezonde bossen door het planten van bomen door plaatselijke dorpelingen. Dit is belangrijk is voor ons:


• Empowerment van de plaatselijke bevolking door actief samen te werken met kleine boeren en plaatselijke landbouwcoöperaties.
• Plaatselijke dorpelingen worden ingehuurd en opgeleid om bomen te planten.
• Op lange termijn kunnen de boeren zelf in hun levensonderhoud voorzien met de opbrengst van de bomen.
• Culturele tradities en behoeften van lokale gemeenschappen worden strikt gerespecteerd.
• De geplante bomen behoren toe aan de kleine boeren en niet aan GROW MY TREE.
• Er worden alleen inheemse boomsoorten geplant om de plaatselijke flora en fauna te beschermen.


Maar waarom eigenlijk bomen planten?

In Duitsland zorgen we voor ongeveer 9.600 kg CO2 per jaar* door onze consumptie, ons voedsel, onze reizen en ons energieverbruik. We kunnen ons CO2-verbruik niet volledig terugdringen. Daarom moeten we zorgen dat onze CO2 weer uit de lucht verdwijnt.

Bomen zijn een wonder der natuur, omdat zij CO2 uit de lucht opnemen en als energiebron gebruiken voor hout, wortels, bladeren of naalden. Een boom kan dus per jaar ongeveer 22 kg CO2* omzetten in zuurstof door middel van fotosynthese.

Als iedereen evenveel bomen zou planten als CO2 zou uitstoten, zou de CO2-gerelateerde klimaatverandering voor 100% tot stilstand worden gebracht. Als we het doel benaderen om 440 bomen per hoofd van de bevolking te planten, kunnen we al onze CO2-uitstoot voor het leven neutraliseren.

De vervuilers van onze broeikasgasemissies

Meer van de helft van de Duitsers vindt de doelstelling van broeikasgasneutraliteit zeer belangrijk. Elk individu draagt bij tot de CO2-uitstoot in Duitsland en de rest van de wereld, en kan tegelijkertijd de jaarlijkse uitstoot per hoofd van de bevolking verminderen. Daarom is het belangrijk te begrijpen waar wij invloed kunnen uitoefenen.

Uw consumptie- en reisgedrag en uw keuze van vervoer op weg naar het werk of naar de winkels hebben een bijzonder belangrijke invloed.

Met de aanplant van 440 bomen kunt u uw hele CO2-verbruik permanent neutraliseren. U kunt klein beginnen en beetje bij beetje investeren of direct 440 bomen planten.